Özel Deren Laboratuvarı

TESTLER

TESTLER
  • Test detayını görmek için ikonuna tıklayın
  • Test kodu ile arama yapın
  • Test adı ile arama yapın
Test Adı
Test Kodu
CD3/CD4/CD8 Analizi
CD3/CD4/CD8 Analizi
Test Kodu: Bütçe Kodu: Loinc Kodu:
Yöntem: Flow Sitometrik Çalışma Günü: Pzt-Cumt Rapor Tarihi: 1 gün sonra saat 18.00
ÖRNEK: Tam kan (EDTA)
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.
Endikasyon: AIDS hastalarının tanısı, immünolojik monitorizasyonu ve takibini değerlendirmek amacıyla kullanılır.Panel içerisinde CD3, CD4, CD8 ve CD45 yer almaktadır.
1683 * 1,25-Dihidroksi Vitamin D
1683
* 1,25-Dihidroksi Vitamin D
Test Kodu: 1683 Bütçe Kodu: L100000 Loinc Kodu: 1649-3
Yöntem: EIA Çalışma Günü: Cumartesi 09:30 Rapor Tarihi: 4 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: D vitamini eksikliği veya fazlalığı olasılıklarının araştırılması, yeni doğan, bebeklik ve çocuk raşitizmi ile kronik böbrek yetmezliği teşhisinde kullanılır.
1663 * 11-Deoksikortizol
1663
* 11-Deoksikortizol
Test Kodu: 1663 Bütçe Kodu: L100160 Loinc Kodu: 40810-4
Yöntem: RIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 20 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Cushing sendromunun ayırıcı tanısında, ikincil veya üçüncül adrenal hiperplazi olasılığının araştırılması sırasında metiropon testinin bir parçası olarak kullanılır.
1658 * 17-Hidroksikortikoidler
1658
* 17-Hidroksikortikoidler
Test Kodu: 1658 Bütçe Kodu: L100170 Loinc Kodu:   34218-8
Yöntem: Kromatografik, Spektrofotometrik Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 31 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Adrenogenital sendrom ve steroid biyosentezi ile ilgili defektler sonucunda ortaya çıkan diğer hastalıkların araştırılması ve takibinde kullanılır.
50 * 5' Nükleotidaz
50
* 5' Nükleotidaz
Test Kodu: 50 Bütçe Kodu: L100130 Loinc Kodu:
Yöntem: EIA Çalışma Günü: Salı 09:30 Rapor Tarihi: 3gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Hepatobilier hastalıkların değerlendirilmesi için  kullanılır. İntra veya ekstrahepatik bilier obstrüksiyonlar, karaciğer maligniteleri, bilier siroz ve gebeliğin son trimesterinde 5’-NT düzeyi yükselir.
251 * 5-Hidroksitriptamin (Serotonin)
251
* 5-Hidroksitriptamin (Serotonin)
Test Kodu: 251 Bütçe Kodu: L100100 Loinc Kodu: 27057-9
Yöntem: LC- MS/MS Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 16 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Edtalı Tam Kan
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Karsinoid tümörü olan hastaların değerlendirilmesinde ikincil test olarak kullanılır.
4583 * 5-Hidroksitriptamin (Serotonin) (24 Saatlik İdrar)
4583
* 5-Hidroksitriptamin (Serotonin) (24 Saatlik İdrar)
Test Kodu: 4583 Bütçe Kodu: L100110 Loinc Kodu:
Yöntem: LC- MS/MS Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 16 gün sonra 18:00
ÖRNEK: 24 Saatlik İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: Numunenin toplanacağı temiz kabın içine 6 M HCL ilave edilip koyulur ve idrar üzerine toplanır. Numune laboratuvara geldiğinde Ph 2.5 – 3.5 olmalıdır. Ph 7 nin üzerindeki numuneler test için stabil değildir. İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir. Örnek dondurulmuş halde gönderilmelidir.
Endikasyon: Karsinoid tümörü olan hastaların değerlendirilmesinde ikincil test olarak kullanılır.
157 * Adenozin Deaminaz Aktivitesi (ADA)
157
* Adenozin Deaminaz Aktivitesi (ADA)
Test Kodu: 157 Bütçe Kodu: L100230 Loinc Kodu: 1722-8
Yöntem: Enzimatik Çalışma Günü: Çarşamba- Cumartesi 09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Hepatit, siroz, hemokromatozis, prostat ve mesane karsinomları, talasemi majör, tüberküloz, otoimmun hastalıklarının tanı ve teşhisinde kullanılır.
4585 * Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA), BOS
4585
* Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA), BOS
Test Kodu: 4585 Bütçe Kodu: L100250 Loinc Kodu:
Yöntem: Enzimatik Çalışma Günü: Çarşamba- Cumartesi 09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: BOS
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Hepatit, siroz, hemokromatozis, prostat ve mesane karsinomları, talasemi majör, tüberküloz, otoimmun hastalıklarının tanı ve teşhisinde kullanılır.
2625 * Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA), Mayi
2625
* Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA), Mayi
Test Kodu: 2625 Bütçe Kodu: L100260 Loinc Kodu: 9404-5
Yöntem: Enzimatik Çalışma Günü: Çarşamba- Cumartesi 09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Vücut Sıvıları (Mayi)
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Hepatit, siroz, hemokromatozis, prostat ve mesane karsinomları, talasemi majör, tüberküloz, otoimmun hastalıklarının tanı ve teşhisinde kullanılır.
7522 * ALA-PROTO-PORFO
7522
* ALA-PROTO-PORFO
Test Kodu: 7522 Bütçe Kodu: 911360 Loinc Kodu:
Yöntem: Spektrofotometrik Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 11 gün sonra 18:00
ÖRNEK: 24 Saatlik İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:  2 Lt kap için 25 ml 6 M HCI ile saklanır.
Endikasyon: Aminolevunilik Asit (ALA), Protoporfirin (PROTO) ve Porfobilinojen (PORFO) parametrelerini içerir.
3442 * Albümin (BOS)
3442
* Albümin (BOS)
Test Kodu: 3442 Bütçe Kodu: L100350 Loinc Kodu: 1746-7
Yöntem: Türbidimetrik Çalışma Günü: Her gün 12:30 Rapor Tarihi: Ertesi gün 18:00
ÖRNEK: BOS
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon:
2768 * Albümin (Vücut Sıvıları)
2768
* Albümin (Vücut Sıvıları)
Test Kodu: 2768 Bütçe Kodu: L100360 Loinc Kodu: 1747-5
Yöntem: Türbidimetrik Çalışma Günü: Her gün 12:30 Rapor Tarihi: Ertesi gün 18:00
ÖRNEK: Vücut Sıvıları (Mayi)
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon:
159 * Aldolaz
159
* Aldolaz
Test Kodu: 159 Bütçe Kodu: L100370 Loinc Kodu: 1761-6
Yöntem: Enzimatik Çalışma Günü: Her Gün 09:30 Rapor Tarihi: 4 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Kas distrofisi ( muskuler distrofi) ve seyrek görülen iskelet kası bozuklukları olan hastaların tanı ve takibinde kullanılır.
3414 * Aldosteron (24 Saatlik İdrar)
3414
* Aldosteron (24 Saatlik İdrar)
Test Kodu: 3414 Bütçe Kodu: L100400 Loinc Kodu:   15010-2
Yöntem: RIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 10 gün sonra 18:00
ÖRNEK: 24 Saatlik İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 4-5 mL, oda ısısında 2 saat, buzdolabında (koruyuculu) 1 hafta, donmuş halde 1 ay.            Örnek soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.
Endikasyon: Adrenal adenom, karsinom, renovasküler hastalık, tuz tüketmesi, gebelik, Bartter sendromunun araştırılmasında kullanılır.
557 * Aldosteron/Kreatinin (Spot İdrar)
557
* Aldosteron/Kreatinin (Spot İdrar)
Test Kodu: 557 Bütçe Kodu: L100390 Loinc Kodu:   15010-2
Yöntem: RIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 10 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Spot İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Adrenal adenom, karsinom, renovasküler hastalık, aşırı tuz tüketmesi, gebelik, Bartter sendromunun araştırılmasında kullanılır.
161 * Alfa Galaktozidaz (Lökosit)
161
* Alfa Galaktozidaz (Lökosit)
Test Kodu: 161 Bütçe Kodu: L100490 Loinc Kodu:   1813-5
Yöntem: Flourometrik Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 15 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Edtalı Tam Kan
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Fabry hastalığı düşündüren klinik prezentasyonlu hastaların değerlendirilmesi, Fabry hastalığı için anormal yenidoğan taraması takibinde kullanılır.
209 * Alfa-1-Mikroglobulin
209
* Alfa-1-Mikroglobulin
Test Kodu: 209 Bütçe Kodu: L100610 Loinc Kodu:
Yöntem: RID Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 16 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Spot İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon:
4964 * Alfa-1-Mikroglobulin /Kreatinin (Spot İdrar)
4964
* Alfa-1-Mikroglobulin /Kreatinin (Spot İdrar)
Test Kodu: 4964 Bütçe Kodu: L100620 Loinc Kodu:
Yöntem: RID Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 16 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Spot İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon:
597 * Alfa-2 Antiplazmin-Plazmin Kompleks
597
* Alfa-2 Antiplazmin-Plazmin Kompleks
Test Kodu: 597 Bütçe Kodu: L100650 Loinc Kodu: 5969-1
Yöntem: Kromojenik Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 23 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Sitratlı Plazma
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:  Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.
Endikasyon: A2 antiplazmin eksikliği karaciğer hastalığı nefrotik sendrom amiloidozis gibi hastalıkların tanısında kullanılır.
598 * Alfa-2 Makroglobulin
598
* Alfa-2 Makroglobulin
Test Kodu: 598 Bütçe Kodu: L100660 Loinc Kodu:   1835-8
Yöntem: Türbidimetrik Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 4 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon:
54 * Alkalen Fosfataz, Kemiğe Spesifik (Aktivite)
54
* Alkalen Fosfataz, Kemiğe Spesifik (Aktivite)
Test Kodu: 54 Bütçe Kodu: L100740 Loinc Kodu:   17838-4
Yöntem: EIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 16 gün sonra 18:00
ÖRNEK:  Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Osteoporoz, kemik metastazları, hiperparatiroidizmde kullanılır.
4598 * Amfetamin (İdrar)
4598
* Amfetamin (İdrar)
Test Kodu: 4598 Bütçe Kodu: L120010 Loinc Kodu:
Yöntem: EIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 17 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Spot İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon:
1748 * Amiloid A
1748
* Amiloid A
Test Kodu: 1748 Bütçe Kodu: L100840 Loinc Kodu: 48498-0
Yöntem: Nefelometrik Çalışma Günü: Cuma    09:30 Rapor Tarihi: Salı 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Akut faz reaktanı, bir çok kanser için prognostik faktör tanı ve takibinde kullanılır.
51 * Amonyak (NH3) (Plazma)
51
* Amonyak (NH3) (Plazma)
Test Kodu: 51 Bütçe Kodu: L100860 Loinc Kodu: 22763-7
Yöntem: Enzimatik, Spektrofotometrik Çalışma Günü: Her Gün 09:30 Rapor Tarihi: 1 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Heparinli Plazma
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: Personelin sigara içmemesi Sigara içilen ortamda alınmaması gerekir.Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden ve havayla temas ettirilmeden hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir.
Endikasyon: Karaciğer hastalıkları sırasında ortaya çıkan koma tablosunun takibi, karaciğer yetmezliğinin izlenmesi ve yenidoğan döneminde üre siklusu defenktler ile ilişkili değerlendirme yapma ihtiyacı olduğunda kullanılır.
249 * Anjiotensin Dönüştürücü Enzim (ACE)
249
* Anjiotensin Dönüştürücü Enzim (ACE)
Test Kodu: 249 Bütçe Kodu: L100880 Loinc Kodu: 2742-5
Yöntem: Enzimatik Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Sarkoidoz şüphesi olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.
1169 * Anti Adenovirüs IgM
1169
* Anti Adenovirüs IgM
Test Kodu: 1169 Bütçe Kodu: 912690 Loinc Kodu: 5042-7
Yöntem: ELISA Çalışma Günü: Pazartesi 09:30 Rapor Tarihi:   15 gün sonra   18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Adenovirüs enfeksiyonları ile ilgili araştırma yapılması sırasında kullanılır.
1176 * Anti DNase B
1176
* Anti DNase B
Test Kodu: 1176 Bütçe Kodu: 906400 Loinc Kodu: 14207-5
Yöntem: ELISA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 7 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Akut ya da geçirilmiş Grup A streptokok enfeksiyonunun gösterilmesi
1183 * Anti Fosfotidilserin IgG
1183
* Anti Fosfotidilserin IgG
Test Kodu: 1183 Bütçe Kodu: 906450 Loinc Kodu: 32032-5
Yöntem: ELISA Çalışma Günü: Salı 09:30 Rapor Tarihi: 4 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.
1184 * Anti Fosfotidilserin IgM
1184
* Anti Fosfotidilserin IgM
Test Kodu: 1184 Bütçe Kodu: 906460 Loinc Kodu: 32033-3
Yöntem: ELISA Çalışma Günü: Salı 09:30 Rapor Tarihi: 4 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.
1195 * Anti HAV IgM
1195
* Anti HAV IgM
Test Kodu: 1195 Bütçe Kodu: 906530 Loinc Kodu:   5181-3
Yöntem: CLIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Anti-HAV IgM tayinleri akut hepatitlerin ayırıcı tanısında, Hepatit A infeksiyonunun saptanmasında kullanılır.
1207 * Anti Hepatit E (HEV) IgG
1207
* Anti Hepatit E (HEV) IgG
Test Kodu: 1207 Bütçe Kodu: 906650 Loinc Kodu:   13294-4
Yöntem: EIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 7 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Hepatit E enfeksiyon tanısında kullanılır.
1245 * Anti Skin Antikor
1245
* Anti Skin Antikor
Test Kodu: 1245 Bütçe Kodu: L100950 Loinc Kodu:   66878-0
Yöntem: IFA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 16 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Büllöz hastalıkların ayırıcı tanısında kullanılır.
787 * Anti Sperm Antikor IgG (ASA)
787
* Anti Sperm Antikor IgG (ASA)
Test Kodu: 787 Bütçe Kodu: 704550 Loinc Kodu:
Yöntem: ELISA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 4 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Spermiyogramında sperm aglütinasyonu olan veya geçmişte testis travması ya da genital organlarla ilgili cerrahi müdahele öyküsü olan erkek kısırlık vakalarının değerlendirilmesinde kullanılır.
1635 * Anti Tiroglobulin (Anti Tg)
1635
* Anti Tiroglobulin (Anti Tg)
Test Kodu: 1635 Bütçe Kodu: 906880 Loinc Kodu: 8098-6
Yöntem: ECLIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: Ertesi gün 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Hashimoto hastalığı, postpartum tiroiditis, neonatal hipotiroidi ve Graves hastalığı dahil otoimmün tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde yardımcı olarak kullanılır.
1634 * Anti Tiroid Peroksidaz (Anti TPO)
1634
* Anti Tiroid Peroksidaz (Anti TPO)
Test Kodu: 1634 Bütçe Kodu: L107060 Loinc Kodu: 8099-4
Yöntem: ECLIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: Ertesi gün 18:00
ÖRNEK:  Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Otoimmün tiroid hastalıklarının tanısında yardımcı olarak, otoimmün tiroid bozukluklarının nonotoimmün guatr veya hipotiroidizmden ayrımında ve subklinik hipotiroidizmi olan hastalarda tedaviye karar vermede tanısal bir araç olarak kullanılır.
7365 * Anti Trombosit Antikor
7365
* Anti Trombosit Antikor
Test Kodu: 7365 Bütçe Kodu: - Loinc Kodu:
Yöntem: IFA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 4 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Sitratlı Tam Kan
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Trombositopenisi olan hastalarda sebebin otoimmun kaynaklı bir hadise olup olmadığını degerlendirme amacı ile kullanılır.
2743 * Anti-Hu
2743
* Anti-Hu
Test Kodu: 2743 Bütçe Kodu: - Loinc Kodu:
Yöntem: WESTERN BLOT Çalışma Günü: Her gün  09:30 Rapor Tarihi: 8 gün sonra 18:00
ÖRNEK:
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: İltihabi barsak hastalıklarının tanısında kullanılır.
2740 * Anti-Ma2/Ta
2740
* Anti-Ma2/Ta
Test Kodu: 2740 Bütçe Kodu: - Loinc Kodu:
Yöntem: WESTERN BLOT Çalışma Günü: Her gün  09:30 Rapor Tarihi: 8 gün sonra 18:00
ÖRNEK:
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: İltihabi barsak hastalıklarının tanısında kullanılır.
2741 * Anti-Ri
2741
* Anti-Ri
Test Kodu: 2741 Bütçe Kodu: - Loinc Kodu:
Yöntem: WESTERN BLOT Çalışma Günü: Her gün  09:30 Rapor Tarihi: 8 gün sonra 18:00
ÖRNEK:
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: İltihabi barsak hastalıklarının tanısında kullanılır.
1238 * Antitrombin III Antijeni
1238
* Antitrombin III Antijeni
Test Kodu: 1238 Bütçe Kodu: 906940 Loinc Kodu:   27812-7
Yöntem: Koagülometrik Çalışma Günü: Salı 09:30 Rapor Tarihi: 3 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Sitratlı Plazma
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.
Endikasyon: Antitrombin aktivitesi ile birlikte kazanılmış ya da konjenital antitrombin eksikliğinin belirlenmesi amacıyla kullanılır.
210 * Apolipoprotein A-I
210
* Apolipoprotein A-I
Test Kodu: 210 Bütçe Kodu: L101000 Loinc Kodu:   1869-7
Yöntem: İmmünotürbidimetrik Çalışma Günü: Çarşamba- Cumartesi 09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde, dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi tanı ve takibinde kullanılır.
211 * Apolipoprotein B
211
* Apolipoprotein B
Test Kodu: 211 Bütçe Kodu: L101030 Loinc Kodu: 1884-6
Yöntem: İmmünotürbidimetrik Çalışma Günü: Çarşamba- Cumartesi 09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde, dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi tanı ve takibinde kullanılır.
3434 * ARB İncelemesi ve (TBC Hızlı Kültürü,) Balgam
3434
* ARB İncelemesi ve (TBC Hızlı Kültürü,) Balgam
Test Kodu: 3434 Bütçe Kodu: 906141 Loinc Kodu:   11545-1
Yöntem: Mikroskobik+Otoanalizör kültür Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi:   45 gün sonra  18:00
ÖRNEK: Balgam
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.
3436 * ARB İncelemesi, Balgam
3436
* ARB İncelemesi, Balgam
Test Kodu: 3436 Bütçe Kodu: 906141 Loinc Kodu: 11545-1
Yöntem: Mikroskobik Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 4 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Balgam
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.
3052 * Arilsülfataz A (Lökosit)
3052
* Arilsülfataz A (Lökosit)
Test Kodu: 3052 Bütçe Kodu: L101110 Loinc Kodu: 1901-8
Yöntem: Fotometrik Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 31 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Edtalı Tam Kan
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1-2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon:
7530 * Arilsülfataz A (Serum)
7530
* Arilsülfataz A (Serum)
Test Kodu: 7530 Bütçe Kodu: L101080 Loinc Kodu:
Yöntem: Fotometrik Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 31 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 3 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon:
3396 * Arsenik (24 Saatlik İdrar)
3396
* Arsenik (24 Saatlik İdrar)
Test Kodu: 3396 Bütçe Kodu: L101170 Loinc Kodu:   5586-3
Yöntem: ICP-MS Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 11 gün sonra 18:00
ÖRNEK: 24 Saatlik İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Arsenik maruziyetinin hemen sonrasında arsenik maruziyetinin tespiti amacıyla kullanılmaktadır.
4608 * Arsenik (Diyaliz Sıvısı)
4608
* Arsenik (Diyaliz Sıvısı)
Test Kodu: 4608 Bütçe Kodu: L101200 Loinc Kodu:
Yöntem: ICP-MS Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi:   11 gün sonra18:00
ÖRNEK:   Diyaliz   Sıvısı
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Diyaliz sıvısında arsenik varlığının tespitinde kullanılır.
2782 * Arsenik (Eritrosit)
2782
* Arsenik (Eritrosit)
Test Kodu: 2782 Bütçe Kodu: L101190 Loinc Kodu: 5583-0
Yöntem: ICP-MS Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 11 gün sonra  18:00
ÖRNEK: Edtalı Tam Kan
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1
Endikasyon: Akut ve kronik arsenik zehirlenmelerinin tanısında kullanılır.
7427 * Ascaris IHA
7427
* Ascaris IHA
Test Kodu: 7427 Bütçe Kodu: 912340 Loinc Kodu: 5049-2
Yöntem: ELISA Çalışma Günü: Pazartesi 09:30 Rapor Tarihi:   15 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon:
7303 * Asetil Kolinesteraz
7303
* Asetil Kolinesteraz
Test Kodu: 7303 Bütçe Kodu: 911350 Loinc Kodu:
Yöntem: Enzimatik Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 8 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon:
1230 * Asetilkolin Reseptör Antikoru
1230
* Asetilkolin Reseptör Antikoru
Test Kodu: 1230 Bütçe Kodu: 906340 Loinc Kodu:   20427-1
Yöntem: EIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi:   11 gün sonra   18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon:
175 * Asit Fosfataz
175
* Asit Fosfataz
Test Kodu: 175 Bütçe Kodu: L101250 Loinc Kodu: 1711-1
Yöntem: Spektrofotometrik Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 7 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Prostat karsinom tanı ve takibinde kullanılır.
120 * B Natriüretik Peptid (BNP)
120
* B Natriüretik Peptid (BNP)
Test Kodu: 120 Bütçe Kodu: L101320 Loinc Kodu: 30934-4
Yöntem: FC Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Edtalı Plazma
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Konjestif kalp yetmezliği tanısında değerlendirmek amacıyla kullanılır.
507 * Bakır/Kreatinin (Spot İdrar)
507
* Bakır/Kreatinin (Spot İdrar)
Test Kodu: 507 Bütçe Kodu: L101340 Loinc Kodu: 34273-3
Yöntem: ICP-MS Çalışma Günü: Çarşamba- Cumartesi 09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Spot İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Wilson hastalığı olasılığının araştırılması ve hastalara uygulanan şelasyon tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.
4615 * Barbituratlar (İdrar)
4615
* Barbituratlar (İdrar)
Test Kodu: 4615 Bütçe Kodu: L120020 Loinc Kodu:
Yöntem: EIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 17 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Spot İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon:
7531 * Bartonella henselae (Kedi Tırmığı)  IgG
7531
* Bartonella henselae (Kedi Tırmığı)  IgG
Test Kodu: 7531 Bütçe Kodu: 912540 Loinc Kodu: 6954-2
Yöntem: IFA Çalışma Günü: Her gün Rapor Tarihi: 4 hafta sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon:
7532 * Bartonella henselae (Kedi Tırmığı)  IgM
7532
* Bartonella henselae (Kedi Tırmığı)  IgM
Test Kodu: 7532 Bütçe Kodu: 912540 Loinc Kodu: 6955-9
Yöntem: IFA Çalışma Günü: Her gün Rapor Tarihi: 4 hafta sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon:
4957 * Bartonella İleri Tanı Paneli (Kültür, Tiplendirme, Antibiyotik Duyarlılık)
4957
* Bartonella İleri Tanı Paneli (Kültür, Tiplendirme, Antibiyotik Duyarlılık)
Test Kodu: 4957 Bütçe Kodu: 912550 Loinc Kodu:
Yöntem: IFT Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi:   30 gün sonra  18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon:
4617 * Benzodiyazepinler (İdrar)
4617
* Benzodiyazepinler (İdrar)
Test Kodu: 4617 Bütçe Kodu: L120030 Loinc Kodu:
Yöntem: EIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 17 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Spot İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon:
178 * Beta Galaktozidaz (Lökosit)
178
* Beta Galaktozidaz (Lökosit)
Test Kodu: 178 Bütçe Kodu: L101430 Loinc Kodu:  1941-4
Yöntem: Fluorometri Çalışma Günü: Perşembe-Cumartesi 09:30 Rapor Tarihi:   15 gün sonra  18:00
ÖRNEK: Edtalı Tam Kan
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Beta galaktozidaz eksikliği (GM1 gangliosidozis) Morquio B Hastalığı Galaktosialosidozis tanısında kullanılır.
4624 * Beta Galaktozidaz 
4624
* Beta Galaktozidaz 
Test Kodu: 4624 Bütçe Kodu: L101370 Loinc Kodu:
Yöntem: Fluorometri Çalışma Günü: Perşembe-Cumartesi 09:30 Rapor Tarihi:   15 gün sonra  18:00
ÖRNEK: Edtalı Plazma
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Beta galaktozidaz eksikliği (GM1 gangliosidozis) Morquio B Hastalığı Galaktosialosidozis tanısında kullanılır.
6215 * Beta-2 Transferrin
6215
* Beta-2 Transferrin
Test Kodu: 6215 Bütçe Kodu: L101650 Loinc Kodu: 53559-1
Yöntem: Elektroforez Çalışma Günü:   Her gün   09:30 Rapor Tarihi:   7 gün sonra  18:00
ÖRNEK: Vücut Sıvısı+Eş Zamanlı Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:  Soğuk zincir şartlarınla
Endikasyon:  Kulak ve  Burun sıvılarının BOS içerip içermediğinin araştırılmasında kullanılır.
4629 * Bikarbonat (Kan)
4629
* Bikarbonat (Kan)
Test Kodu: 4629 Bütçe Kodu: L101680 Loinc Kodu:
Yöntem: Enzimatik, Spektrofotometrik Çalışma Günü:   Her gün   09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra18:00
ÖRNEK: Edtalı Tam Kan
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Solunumsal ve metabolik nedenli asit-baz denge bozukluklarının araştırılması ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.
1614 * Bikarbonat (Serum)
1614
* Bikarbonat (Serum)
Test Kodu: 1614 Bütçe Kodu: L101670 Loinc Kodu: 1963-8
Yöntem: Enzimatik, Spektrofotometrik Çalışma Günü: Her gün  09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay. Örnek hava ile temas etmemelidir.
Endikasyon: Solunumsal ve metabolik nedenli asit-baz denge bozukluklarının araştırılması ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.
2344 * BK Virus  DNA (rt-PCR)
2344
* BK Virus  DNA (rt-PCR)
Test Kodu: 2344 Bütçe Kodu: 908727 Loinc Kodu:
Yöntem: Real time PCR Çalışma Günü: Salı-Cumartesi 09:30 Rapor Tarihi: 2gün sonra18:00
ÖRNEK: Edtalı Tam Kan
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: BK Virus varlığı araştırılmasında kullanılır.
4511 * BK Virus  DNA (rt-PCR) (Spot İdrar)
4511
* BK Virus  DNA (rt-PCR) (Spot İdrar)
Test Kodu: 4511 Bütçe Kodu: 908727 Loinc Kodu:
Yöntem: Real time PCR Çalışma Günü: Salı-Cumartesi 09:30 Rapor Tarihi: 2gün sonra18:00
ÖRNEK: Spot İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: BK Virus varlığı araştırılmasında kullanılır.
509 * Böbrek Taşı Analizi
509
* Böbrek Taşı Analizi
Test Kodu: 509 Bütçe Kodu: L101810 Loinc Kodu: 14638-1
Yöntem: Kimyasal Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 3 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Taş
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Üriner sistem taşlarının yapısının belirmesinde kullanılır.
2792 * Bordetella pertussis IgA
2792
* Bordetella pertussis IgA
Test Kodu: 2792 Bütçe Kodu: 912010 Loinc Kodu:
Yöntem: ELISA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 5 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Boğmaca enfeksiyon tanısında yardımcı olmak üzere kullanılmaktadır.
128 * BOS İmmunelektroforez
128
* BOS İmmunelektroforez
Test Kodu: 128 Bütçe Kodu: L101780 Loinc Kodu: 49272-8
Yöntem: Elektroforez Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 11 gün sonra 18:00
ÖRNEK: BOS
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:  Soğuk zincir taşıma şartlarına uygundur.
Endikasyon:
1612 * BOS Oligoklonal Bant (Elektroforez)
1612
* BOS Oligoklonal Bant (Elektroforez)
Test Kodu: 1612 Bütçe Kodu: L101790 Loinc Kodu: 12782-9
Yöntem: Elektroforez Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 11 gün sonra 18:00
ÖRNEK: BOS+Eş Zamanlı Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1
Endikasyon: Multiple Skleroz başta olmak üzere santral sinir sisteminin inflamatuvar hastalıklarının tanısında, özellikle radyolojik ve klinik bulguları şüpheli olan hastalarda yardımcı olarak kullanılır.
265 * CA 72-4 
265
* CA 72-4 
Test Kodu: 265 Bütçe Kodu: L101960 Loinc Kodu: 34161-0
Yöntem: ECLIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi:   Ertesi gün 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Mide kanserleri, kolorektal kanserler ve over kanserlerinde tedavi cevabının takibinde kullanılır. Over kanserlerinin takibinde CA- 125 ile birlikte kullanılabilir.
2820 * Calprotectin, Gaita
2820
* Calprotectin, Gaita
Test Kodu: 2820 Bütçe Kodu: - Loinc Kodu:
Yöntem: FC Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi:   2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Gaita
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: Oda Isısında 3 Gün. Buzdolabında 6 Gün
Endikasyon: İltihabi barsak hastalıklarının tanısında kullanılır.
7526 * Candida albicans Antijeni (Beta-Glukan)
7526
* Candida albicans Antijeni (Beta-Glukan)
Test Kodu: 7526 Bütçe Kodu: - Loinc Kodu:
Yöntem: Kinetik Kromatografi Çalışma Günü: Pazartesi 09:30 Rapor Tarihi:   3 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Mantar enfeksiyonları  araştırılmasında kullanılır.
1765 * Candida PCR
1765
* Candida PCR
Test Kodu: 1765 Bütçe Kodu: 908120 Loinc Kodu: 10650-0
Yöntem: PCR Çalışma Günü: Laboratuvara danışınız Rapor Tarihi: Laboratuvara danışınız
ÖRNEK: Edtalı Tam Kan
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Mantar enfeksiyonları araştırılmasında kullanılır.
189 * CH50 Kompleman Aktivitesi
189
* CH50 Kompleman Aktivitesi
Test Kodu: 189 Bütçe Kodu: L101980 Loinc Kodu:   4532-8
Yöntem: Kinetik Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi:   18 gün sonra  18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Klasik yol kompleman defekti şüphesinde kullanılır.
1261 * Chlamydia Antijeni
1261
* Chlamydia Antijeni
Test Kodu: 1261 Bütçe Kodu: 907110 Loinc Kodu: 6347-9
Yöntem: MEIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 1 gün sonra 18:00
ÖRNEK: ÖzelSwab/İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Ürogenital enfeksiyonların tanı ve tedavisinde kullanılır.
108 * Çinko (24 Saatlik İdrar)
108
* Çinko (24 Saatlik İdrar)
Test Kodu: 108 Bütçe Kodu: L102050 Loinc Kodu:
Yöntem: Türbidimetrik Çalışma Günü: Her gün  09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: 24 Saatlik İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir
Endikasyon: Çinko eksikliği olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
904 * Çinko (Eritrosit İçi)
904
* Çinko (Eritrosit İçi)
Test Kodu: 904 Bütçe Kodu: L102060 Loinc Kodu:
Yöntem: ICP-MS Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 5 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Edtalı Tam Kan
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 2 mL, Oda ısısında, buzdolabında donmuş halde 2 hafta
Endikasyon: Çinko eksikliği olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
3398 * Cıva (24 Saatlik İdrar)
3398
* Cıva (24 Saatlik İdrar)
Test Kodu: 3398 Bütçe Kodu: L102010 Loinc Kodu: 5685-3
Yöntem: ICP-MS Çalışma Günü: Pazartesi-Salı-Çarşamba 09:30 Rapor Tarihi:   8 gün sonra  18:00
ÖRNEK: 24 Saatlik İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Civa toksitesi olasılığının değerlandirilmesi amacıyla kullanılır.
4660 * Cıva (Diyaliz Sıvısı)
4660
* Cıva (Diyaliz Sıvısı)
Test Kodu: 4660 Bütçe Kodu: L102030 Loinc Kodu:
Yöntem: ICP-MS Çalışma Günü: Pazartesi-Salı-Çarşamba 09:30 Rapor Tarihi: 8 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Diyaliz Sıvısı
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Diyaliz sıvısında civa varlığının tespiti için kullanılır.
2169 * Cıva (Kan)
2169
* Cıva (Kan)
Test Kodu: 2169 Bütçe Kodu: L102000 Loinc Kodu: 25170-2
Yöntem: ICP-MS Çalışma Günü: Pazartesi-Salı-Çarşamba 09:30 Rapor Tarihi: 8 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Edtalı Tam Kan
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: Buzdolabında 1 ay
Endikasyon: Civa toksitesi olasılığının değerlandirilmesi amacıyla kullanılır.
4662 * Cıva (Serum/Plazma)
4662
* Cıva (Serum/Plazma)
Test Kodu: 4662 Bütçe Kodu: L101990 Loinc Kodu:
Yöntem: ICP-MS Çalışma Günü: Pazartesi-Salı-Çarşamba 09:30 Rapor Tarihi: 8 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Edtalı Tam Kan
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 5 mL, uçucu olduğu için 7 günden uzun süreli saklamalarda konsantrasyonu azalabilir
Endikasyon: Civa toksitesi olasılığının değerlandirilmesi amacıyla kullanılır.
2314 * Cıva (Spot İdrar)
2314
* Cıva (Spot İdrar)
Test Kodu: 2314 Bütçe Kodu: L102010 Loinc Kodu: 5685-3
Yöntem: ICP-MS Çalışma Günü: Pazartesi-Salı-Çarşamba 09:30 Rapor Tarihi: 8 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Spot İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Civa toksitesi olasılığının değerlandirilmesi amacıyla kullanılır.
1272 * CMV Antijenemia Viral Yük (IFA)
1272
* CMV Antijenemia Viral Yük (IFA)
Test Kodu: 1272 Bütçe Kodu: 907200 Loinc Kodu: 16715-5
Yöntem: IFA Çalışma Günü: Her gün   09:30 Rapor Tarihi: 8 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Edtalı Plazma
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:  Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.
Endikasyon: CMV enfeksiyonu tarama ve takibinde kullanılır.
1274 * CMV IgG Avidite
1274
* CMV IgG Avidite
Test Kodu: 1274 Bütçe Kodu: 907220 Loinc Kodu: 52984-2
Yöntem:   ELISA Çalışma Günü: Her gün    09:30 Rapor Tarihi: 4 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: CMV enfeksiyonunda immünizasyon zamanının tahmini belirlenmesinde kullanılır.
1275 * Coombs Testi (Direkt)
1275
* Coombs Testi (Direkt)
Test Kodu: 1275 Bütçe Kodu: 705210 Loinc Kodu:   1007-4
Yöntem: Aglütinasyon Çalışma Günü: Her gün  09:30 Rapor Tarihi: 3 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Edtalı Tam Kan
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Otoimmun hemotolik anemi, yenidoğan hemotolik hastalığı ve transfüzyon reaksiyonları gibi durumlarının araştırılması amacıyla kullanılır.
1276 * Coombs Testi (İndirekt)
1276
* Coombs Testi (İndirekt)
Test Kodu: 1276 Bütçe Kodu: 705290 Loinc Kodu: 50959-6
Yöntem: Aglütinasyon Çalışma Günü: Her gün  09:30 Rapor Tarihi: 3 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Rh(-) annede Rh antikorlarının varlığının ve düzeyinin belirlenmesinde kullanılır.
3383 * Cryptosporidium Antijeni
3383
* Cryptosporidium Antijeni
Test Kodu: 3383 Bütçe Kodu: 905830 Loinc Kodu: 20781-1
Yöntem: İmmünokromatografik Çalışma Günü: Her gün  09:30 Rapor Tarihi: 21 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Gaita
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Bağırsak kriptosporidyozu teşhisinin belirlenmesinde kullanılır.
1277 * Delta Antijeni
1277
* Delta Antijeni
Test Kodu: 1277 Bütçe Kodu: 907230 Loinc Kodu: 33464-9
Yöntem: EIA Çalışma Günü: Salı-Cumartesi 09:30 Rapor Tarihi: 3 gün sonra 18:00
ÖRNEK:   Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Akut HBV enjeksiyonu olan veya kronik akut alevlenme gösteren kronik enjeksiyonlu hastalarda, HDV koenfeksiyonu veya süperenfeksiyonu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.
613 * Demir (İdrar)
613
* Demir (İdrar)
Test Kodu: 613 Bütçe Kodu: L102120 Loinc Kodu: 33824-4
Yöntem: Fotometrik Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Spot İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Demir yetersizliğinin değerlendirilmesinde ve anemilerin ayırıcı tanısında kullanılır.
4665 * Deoksipiridinolin (DPD) (24 Saatlik İdrar)
4665
* Deoksipiridinolin (DPD) (24 Saatlik İdrar)
Test Kodu: 4665 Bütçe Kodu: L102180 Loinc Kodu:
Yöntem: CLIA Çalışma Günü: Çarşamba        09:30 Rapor Tarihi: 3 gün sonra 18:00
ÖRNEK: 24 Saatlik İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Klinik uygulamada kemik metabolizma hastalıklarının teşhisinde ve izlenmesinde kullanılır.
2268 * Deoksipiridinolin (DPD)/Kreatinin (Spot İdrar)
2268
* Deoksipiridinolin (DPD)/Kreatinin (Spot İdrar)
Test Kodu: 2268 Bütçe Kodu: L102170 Loinc Kodu: 27424-1
Yöntem: CLIA Çalışma Günü: Çarşamba        09:30 Rapor Tarihi: 3 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Spot İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Klinik uygulamada kemik metabolizma hastalıklarının teşhisinde ve izlenmesinde kullanılır.
1601 * Desmoglein 1
1601
* Desmoglein 1
Test Kodu: 1601 Bütçe Kodu: L102190 Loinc Kodu:
Yöntem: EIA Çalışma Günü: Cumartesi 09:30 Rapor Tarihi: 3 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:  Buzdolabı (2-8) 14 gün
Endikasyon:  Pemfigus hastası tanısı
1602 * Desmoglein 3
1602
* Desmoglein 3
Test Kodu: 1602 Bütçe Kodu: L102200 Loinc Kodu:
Yöntem: EIA Çalışma Günü: Cumartesi09:30 Rapor Tarihi: 3 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: -20 180 Oda sıcaklığı 24 H
Endikasyon:
1652 * DHEA /Dehidroepiandrosteron)
1652
* DHEA /Dehidroepiandrosteron)
Test Kodu: 1652 Bütçe Kodu: L102100 Loinc Kodu: 2193-1
Yöntem: ECLIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Androjen eksiklik veya fazlalığının değerlendirilmesinde ve hirşutizm, amenore, poliksitik over sendromu, konjenital adrenal hiperplazi ile adrenal karsinomların değerlendirilmesinde kullanılır.
1653 * DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat)
1653
* DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat)
Test Kodu: 1653 Bütçe Kodu: L102110 Loinc Kodu:   2191-5
Yöntem: ECLIA Çalışma Günü: Her gün 12:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Kadınlarda hiperandrojenizm olasılığının değerlendirilmesi, prematüre menarş sebebinin araştırılması ve konjenital adrenal hiperplazi olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
7529 * Difteri IgG
7529
* Difteri IgG
Test Kodu: 7529 Bütçe Kodu: 912080 Loinc Kodu: 13227-4
Yöntem: EIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 14 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Difteri enfeksiyonu tanısı ve takibinde kullanılır.
217 * Digoksin
217
* Digoksin
Test Kodu: 217 Bütçe Kodu: L114090 Loinc Kodu:
Yöntem: CLIA-ECLIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL , buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Digoksin tedavisinin takibi ve toksite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
1646 * Dihidrotestosteron (DHT)
1646
* Dihidrotestosteron (DHT)
Test Kodu: 1646 Bütçe Kodu: L102250 Loinc Kodu:   1848-1
Yöntem:   ELISA Çalışma Günü: Çarşamba09:30 Rapor Tarihi: 1 hafta sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Kemoterapi alan hastaların izlenmesi, 5 alfa redüktaz inhibitörü tedavisi ve 5 alfa redüktaz eksikliği olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.
2800 * EBV DNA ( PCR)
2800
* EBV DNA ( PCR)
Test Kodu: 2800 Bütçe Kodu: 908728 Loinc Kodu:
Yöntem: PCR Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 8 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Edtalı Plazma
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.
Endikasyon: Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu varlığının değerlendirlmesinde kullanılır.
2182 * EBV EARLY IgG
2182
* EBV EARLY IgG
Test Kodu: 2182 Bütçe Kodu: 907280 Loinc Kodu: 23995-4
Yöntem: ELISA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 8 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu olasılığının değerlendirlmesinde yardımcı test olarak kullanılır.
4667 * Ekstazi (MDMA) (İdrar)
4667
* Ekstazi (MDMA) (İdrar)
Test Kodu: 4667 Bütçe Kodu: L120050 Loinc Kodu:
Yöntem: EIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 17 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Spot İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon:
616 * Eozinofil Katyonik Protein
616
* Eozinofil Katyonik Protein
Test Kodu: 616 Bütçe Kodu: L102300 Loinc Kodu: 25638-8
Yöntem: ELISA, CLIA Çalışma Günü: Her gün  09:30 Rapor Tarihi: 4 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Atopik dermatit ve bronşiyal astım vakalarında infektif aktivitenin ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.
3000 * Etanol
3000
* Etanol
Test Kodu: 3000 Bütçe Kodu: L102350 Loinc Kodu: 5640-8
Yöntem: Türbidimetrik Çalışma Günü: Her gün  09:30 Rapor Tarihi: 3 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Etanolün (etil alkol) tüketim seviyesinin değerlendirilmesinde kullanılır.
7583 * Etosüksimid
7583
* Etosüksimid
Test Kodu: 7583 Bütçe Kodu: L114120 Loinc Kodu:
Yöntem: HPLC Çalışma Günü: Her gün  09:30 Rapor Tarihi: 5 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Etosüksimid ilaç düzeyinin takibinde kullanılır.
2846 * Everolimus (Kan)
2846
* Everolimus (Kan)
Test Kodu: 2846 Bütçe Kodu: L114140 Loinc Kodu: 50544-6
Yöntem: LC- MS/MS Çalışma Günü: Her gün  09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Edtalı Tam Kan
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:  Oda ısısı 7 gün (2,-8)      30 gün
Endikasyon: Everolimus immünosupresyonunun tedavisinde kullanılır.
3054 * Faktör 8 Antikoru
3054
* Faktör 8 Antikoru
Test Kodu: 3054 Bütçe Kodu: L104400 Loinc Kodu: 3209-4
Yöntem: Koagülometrik Çalışma Günü: Perşembe 09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Sitratlı Plazma
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.
Endikasyon: aPTT'nin uzamasına yol açan sebeplerin ve Hemofili A olasılığının araştırılması amacıyla kullanılır.
4137 * Fasciola hepatica (Distamatoz) (IHA)
4137
* Fasciola hepatica (Distamatoz) (IHA)
Test Kodu: 4137 Bütçe Kodu: 912370 Loinc Kodu: 25406-0
Yöntem: IFA Çalışma Günü: Pazartesi   09:30 Rapor Tarihi: 15 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Fasciola hepatica enfeksiyonunun tespitinde kullanılır.
218 * Fenitoin
218
* Fenitoin
Test Kodu: 218 Bütçe Kodu: L114160 Loinc Kodu:
Yöntem: CLIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: İlaç düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
2363 * Fenobarbital
2363
* Fenobarbital
Test Kodu: 2363 Bütçe Kodu: L114170 Loinc Kodu:
Yöntem: CLIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: İlaç düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
1715 * Fenol (İdrar)
1715
* Fenol (İdrar)
Test Kodu: 1715 Bütçe Kodu: 911380 Loinc Kodu: 2758-1
Yöntem: GC Çalışma Günü: Laboratuvara danışınız Rapor Tarihi: Laboratuvara danışınız
ÖRNEK: Spot İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Mesleki maruziyet ve tedavi takibinde kullanılır.
4678 * Fruktoz (Kalitatif) (İdrar)
4678
* Fruktoz (Kalitatif) (İdrar)
Test Kodu: 4678 Bütçe Kodu: L102560 Loinc Kodu: 32240-4
Yöntem: Kromatografi Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 11 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Spot İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 2 ml, donmuş halde 14 gün
Endikasyon: Karbonhidrat malabsorbsiyonu taraması amacıyla kullanılır.
8 * Fruktozamin
8
* Fruktozamin
Test Kodu: 8 Bütçe Kodu: L102570 Loinc Kodu: 15069-8
Yöntem: Türbidimetrik Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 3 gün sonra 18:00
ÖRNEK:  Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Orta dönem (son 2-3 haftalık) glisemik kontrolün değerlendirilmesinde kullanılır.
2798 * FTA-Abs IgG
2798
* FTA-Abs IgG
Test Kodu: 2798 Bütçe Kodu: 912140 Loinc Kodu: 17726-1
Yöntem: IFT Çalışma Günü: Pazartesi 09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Treponema pallidum enfeksiyonlarının tanısında kullanılır.
2799 * FTA-Abs IgM
2799
* FTA-Abs IgM
Test Kodu: 2799 Bütçe Kodu: 912150 Loinc Kodu: 17729-5
Yöntem: IFT Çalışma Günü: Pazartesi 09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Treponema pallidum enfeksiyonlarının tanısında kullanılır.
4965 * Gaitada Fruktoz
4965
* Gaitada Fruktoz
Test Kodu: 4965 Bütçe Kodu: L102640 Loinc Kodu: 51593-2
Yöntem: Kromatografi Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 11 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Gaita
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 10 gr, donmuş halde 14 gün
Endikasyon: Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında(laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz, maltoz) kullanılır.
4679 * Gaitada galaktoz
4679
* Gaitada galaktoz
Test Kodu: 4679 Bütçe Kodu: L102650 Loinc Kodu: 51594-0
Yöntem: Kromatografi Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 11 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Gaita
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 10 gr, donmuş halde 14 gün
Endikasyon: Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında(laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz, maltoz) kullanılır.
4680 * Gaitada glukoz
4680
* Gaitada glukoz
Test Kodu: 4680 Bütçe Kodu: L102660 Loinc Kodu: 51595-7
Yöntem: Kromatografi Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 11 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Gaita
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 10 gr, donmuş halde 14 gün
Endikasyon: Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında(laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz, maltoz) kullanılır.
4681 * Gaitada laktoz
4681
* Gaitada laktoz
Test Kodu: 4681 Bütçe Kodu: L102670 Loinc Kodu: 51598-1
Yöntem: Kromatografi Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 11 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Gaita
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 10 gr, donmuş halde 14 gün
Endikasyon: Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında(laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz, maltoz) kullanılır.
4682 * Gaitada sükroz
4682
* Gaitada sükroz
Test Kodu: 4682 Bütçe Kodu: L102680 Loinc Kodu: 40672-8
Yöntem: Kromatografi Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 11 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Gaita
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 10 gr, donmuş halde 14 gün
Endikasyon: Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında(laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz, maltoz) kullanılır.
1742 * Gaitada Yağ (Steatokrit)
1742
* Gaitada Yağ (Steatokrit)
Test Kodu: 1742 Bütçe Kodu: L102630 Loinc Kodu: 2270-7
Yöntem: Mikroskobik Çalışma Günü: Her gün Rapor Tarihi: 3 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Gaita
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: Oda ısısında 1 saat, buzdolabında 36 saat
Endikasyon:  Malabsorbsiyon bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.
7491 * Galaktoz (İdrar) (24 Saatlik İdrar)
7491
* Galaktoz (İdrar) (24 Saatlik İdrar)
Test Kodu: 7491 Bütçe Kodu: L102720 Loinc Kodu: 2310-1
Yöntem: Fotometrik Çalışma Günü: Pazartesi 09:30 Rapor Tarihi: 15 gün sonra 18:00
ÖRNEK: 24 Saatlik İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon:
7330 * Galaktoz(Kalitatif)(İdrar)
7330
* Galaktoz(Kalitatif)(İdrar)
Test Kodu: 7330 Bütçe Kodu: L102720 Loinc Kodu:  
Yöntem: Kromatografi Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 11 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Spot İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 2 ml, donmuş halde 14 gün
Endikasyon: Karbonhidrat malabsorbsiyonu taraması amacıyla kullanılır.
1677 * Gastrin
1677
* Gastrin
Test Kodu: 1677 Bütçe Kodu: L102800 Loinc Kodu: 2333-3
Yöntem: CLIA Çalışma Günü: Cumartesi 09:30 Rapor Tarihi: 3 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Pernisiyöz anemi, kronik atrojik gastrit, Zollinger Ellison sendromu ve gastrinoma gibi hastalık olasılıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.
4406 * Gentamisin
4406
* Gentamisin
Test Kodu: 4406 Bütçe Kodu: L114210 Loinc Kodu:
Yöntem: PETINIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 16 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: İlaç düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
7527 * Glikozaminoglikan Paneli (İdrar)
7527
* Glikozaminoglikan Paneli (İdrar)
Test Kodu: 7527 Bütçe Kodu: L102860 Loinc Kodu:
Yöntem: Spektrofotometrik Çalışma Günü: Cumartesi 09:30 Rapor Tarihi: 7 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Spot İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon:
1676 * Glukagon
1676
* Glukagon
Test Kodu: 1676 Bütçe Kodu: L102880 Loinc Kodu:   15073-0
Yöntem:   RIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 1 ay sonra 18:00
ÖRNEK: Edtalı Plazma
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: Donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Glukagonomaların ve diğer glukagon üreten tümörlerin tanı ve takibinde ve sorunlu hiper veya hipoglisemik atakları olan diyabetik hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.
4689 * Glukoz (Kalitatif) (İdrar)
4689
* Glukoz (Kalitatif) (İdrar)
Test Kodu: 4689 Bütçe Kodu: L102960 Loinc Kodu: 2349-9
Yöntem: Kromatografi Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 11 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Spot İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 2 ml, donmuş halde 14 gün
Endikasyon: Karbonhidrat malabsorbsiyonu taraması amacıyla kullanılır.
6220 * Haloperidol
6220
* Haloperidol
Test Kodu: 6220 Bütçe Kodu: L114220 Loinc Kodu: 3669-9
Yöntem:   LC- MS/MS Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 16 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Edtalı Plazma
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon:  İlaç düzeyi değerlendirme.
1759 * HDV RNA (rt-PCR)
1759
* HDV RNA (rt-PCR)
Test Kodu: 1759 Bütçe Kodu: 908171 Loinc Kodu:   7906-1
Yöntem: Real time PCR Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 2 hafta sonra 18:00
ÖRNEK: EDTA'lı Plazma
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Kronik hepatit B hastalarında HDV viral yükünün belirlenmesi amacıyla kullanılır.
1316 * Helicobacter pylori IgA
1316
* Helicobacter pylori IgA
Test Kodu: 1316 Bütçe Kodu: 907500 Loinc Kodu: 7901-2
Yöntem: ELISA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 4 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Helikobakter pylori enfeksiyonu taraması amacıyla kullanılır.
1317 * Helicobacter pylori IgG
1317
* Helicobacter pylori IgG
Test Kodu: 1317 Bütçe Kodu: 907510 Loinc Kodu: 7902-0
Yöntem: ELISA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 4 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Helikobakter pylori enfeksiyonu taraması amacıyla kullanılır.
640 * Hemoglobin Varyant Analizi (HPLC)
640
* Hemoglobin Varyant Analizi (HPLC)
Test Kodu: 640 Bütçe Kodu: L103150 Loinc Kodu: 32017-6
Yöntem: Agaroz Jel Elektroforezi Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 4 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Edtalı Tam Kan
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 3 mL, buzdolabında 7 gün  Oda ısısında ve donmuş halde kabul edilmez
Endikasyon: Talasemi taşıyıcılığı ve diğer hemoglobin varyantlarının tespitinde ve açıklanamayan mikrositozun değerlendirilmesinde kullanılır.
1358 * Heterofil Antikor (Mono Test)
1358
* Heterofil Antikor (Mono Test)
Test Kodu: 1358 Bütçe Kodu: 907830 Loinc Kodu: 6424-6
Yöntem: Aglütinasyon Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 2 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: EBV enfeksiyonlarının tanısında, takip ve değerlendirilmesinde kullanılır.
2402 * Hidroksiprolin (24 Saatlik İdrar)
2402
* Hidroksiprolin (24 Saatlik İdrar)
Test Kodu: 2402 Bütçe Kodu: - Loinc Kodu: 14785-0
Yöntem: Fotometrik Çalışma Günü: Pazartesi 09:30 Rapor Tarihi: 15 gün sonra 18:00
ÖRNEK: 24 Saatlik İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 3ay   Numunenin toplanacağı kabın içine 10 ml 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır, Numune toplamaya başlamadan 3 gün önce et, tavuk, balık ve jelatinli gıdaların yenilmesi kesilmelidir. 
Endikasyon: Kemik rezorpsiyonunun göstergesi olarak primer ve sekonder tümörlere bağlı kemik yıkımının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
252 * Hidroksiprolin (Spot İdrar)
252
* Hidroksiprolin (Spot İdrar)
Test Kodu: 252 Bütçe Kodu: - Loinc Kodu: 20647-4
Yöntem: Fotometrik Çalışma Günü: Pazartesi 09:30 Rapor Tarihi: 15 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Spot İdrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 3 ay
Endikasyon: Kemik rezorpsiyonunun göstergesi olarak primer ve sekonder tümörlere bağlı kemik yıkımının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
558 * Hippürik Asit (İdrar)
558
* Hippürik Asit (İdrar)
Test Kodu: 558 Bütçe Kodu: 911300 Loinc Kodu: 26833-4
Yöntem: Spektrofotometrik Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 11 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Spot idrar
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Toluen ve ksilen maruziyetinin araştırılmasında kullanılır.
3421 * HIV p24 Antijeni
3421
* HIV p24 Antijeni
Test Kodu: 3421 Bütçe Kodu: 912760 Loinc Kodu: 42339-2
Yöntem: CLIA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 3 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Human immunodeficiency virus ile karşılaşılıp karşılaşmadığının araştırılması amacıyla kullanılır.
1324 * HSV 1 DNA  rtPCR
1324
* HSV 1 DNA  rtPCR
Test Kodu: 1324 Bütçe Kodu: 908200 Loinc Kodu: 20444-6
Yöntem: Real Time PCR Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 11 gün sonra 18:00
ÖRNEK: BOS
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Analiz materyalinde Herpes Simpleks Virüs Tip 1 ve 2 varlığının değerlendirilmesinde kullanılır.
1325 * HSV 2 DNA  rtPCR
1325
* HSV 2 DNA  rtPCR
Test Kodu: 1325 Bütçe Kodu: 908200 Loinc Kodu: 20444-6
Yöntem: Real Time PCR Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 11 gün sonra 18:00
ÖRNEK: BOS
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: Analiz materyalinde Herpes Simpleks Virüs Tip 1 ve 2 varlığının değerlendirilmesinde kullanılır.
1423 * Human Papilloma Virus (HPV)
1423
* Human Papilloma Virus (HPV)
Test Kodu: 1423 Bütçe Kodu: 908230 Loinc Kodu: 12222-6
Yöntem: PCR Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 11 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Thin Prep   Jelsiz Sürüntü
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama:
Endikasyon: HPV enfeksiyonunun bulunup bulunmadığının ve enfeksiyon mevcutsa etkenin malign lezyon yaratma riskinin yüksek olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.
196 * IgD
196
* IgD
Test Kodu: 196 Bütçe Kodu: L103530 Loinc Kodu: 2460-4
Yöntem: RID Çalışma Günü: Çarşamba 09:30 Rapor Tarihi: 4 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: IgD'ye bağlı monoklonal plazma hücre diskrazilerinin tanı ve takibinde kullanlır.
198 * IgG İndeksi
198
* IgG İndeksi
Test Kodu: 198 Bütçe Kodu: L103550 Loinc Kodu: 14117-6
Yöntem: Immünotürbidimetrik Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 6 gün sonra 18:00
ÖRNEK: BOS ve Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Multiple Skleroz olasılığının araştırılmasında kullanılır.
1350 * IgG Subclass I
1350
* IgG Subclass I
Test Kodu: 1350 Bütçe Kodu: 907790 Loinc Kodu: 2466-1
Yöntem: Nefelometrik Çalışma Günü: Salı 09:30 Rapor Tarihi: 3 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Humoral ve kombine immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde ve total IgG düzeyi normal ya da düşük bulunan ve immün yetmezlik bulguları gösteren hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.
1351 * IgG Subclass II
1351
* IgG Subclass II
Test Kodu: 1351 Bütçe Kodu: 907790 Loinc Kodu: 2467-9
Yöntem: Nefelometrik Çalışma Günü: Salı 09:30 Rapor Tarihi: 3 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Humoral ve kombine immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde ve total IgG düzeyi normal ya da düşük bulunan ve immün yetmezlik bulguları gösteren hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.
1352 * IgG Subclass III
1352
* IgG Subclass III
Test Kodu: 1352 Bütçe Kodu: 907790 Loinc Kodu: 2468-7
Yöntem: Nefelometrik Çalışma Günü: Salı 09:30 Rapor Tarihi: 3 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Humoral ve kombine immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde ve total IgG düzeyi normal ya da düşük bulunan ve immün yetmezlik bulguları gösteren hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.
1353 * IgG Subclass IV
1353
* IgG Subclass IV
Test Kodu: 1353 Bütçe Kodu: 907790 Loinc Kodu: 2469-5
Yöntem: Nefelometrik Çalışma Günü: Salı 09:30 Rapor Tarihi: 3 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: Humoral ve kombine immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde ve total IgG düzeyi normal ya da düşük bulunan ve immün yetmezlik bulguları gösteren hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.
2635 * Inhibin B
2635
* Inhibin B
Test Kodu: 2635 Bütçe Kodu: L103770 Loinc Kodu: 23883-2
Yöntem: ELISA Çalışma Günü: Her gün 09:30 Rapor Tarihi: 21 gün sonra 18:00
ÖRNEK: Serum
Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama: 1 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay
Endikasyon: İnhibin B, kadınlarda bazı over kanserlerin teşhisi ve tedavisinin takibi amacıyla tümör belirleyicisi olarak kullanılır.
 
3WTURK CMS v8.3.1