Özel Deren Laboratuvarı

screenshot_4 Prenatal tarama testlerinin parametreleri laboratuvarımızda immünokemilüminesans tekniği ile otoanalizörlerde çalışılmaktadır ve özel bilgisayar programları (PRISCA) kullanılarak yorumlanmaktadır. Bu testler gebelik sırasında, bebeğin Trizomi 21 (Down sendromu), Trizomi 18, Trisomi 13 ve nöral tüp defektleri (NTD) riskini değerlendirmemize yardımcı olan testlerdir. Bu tarama testleri bebeğin bu anomalileri taşıyıp taşımadığını kesin olarak belirleyemez, sadece risk oranını verir. 

İkili test 11-14. haftalar arasında yapılır; annede serum PAPP-A ve free ß-hCG’ye, kombine testte PAPP-A, free ß-hCG’ye ek bebeğin bazı ultrason ölçüm değerlerine bakılır. Üçlü testte, 14-22. haftaları arasında total hCG, AFP ve uE3’e, dörtlü testte de üçlü teste ek olarak inhibin -A değerlerine de bakılır.

AFP MoM testinde ise, AFP değeri ile gebelik haftası karşılaştırılarak nöral tüp defekti (NTD) risk tahmininde bulunulur. Annenin sigara, diyabet, ırk, gebelik sayısı, gebeliğinin IVF ile olup olmadığı, önceki gebeliklerinde kromozom ve NTD hikayesi ile ilgili bilgileri ve bebeğin ultrason bilgileri bilgisayara kaydedilir ve istatistik programında risk hesaplaması yapılır.

 
3WTURK CMS v8.3.1